Regulamin sklepu

Warunki ogólne

Sklep internetowy pod adresem www.sklep.phuinstaltech.pl jest prowadzony przez firmę,

P.H.U Instal-Tech
ul. Nasielska 55k
05-140 Borowa Góra
Nip: PL 113-021-34-10

dalej nazywana „Sklepem”. :Sklep internetowy, umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

2. Adres do korespondencji:
P.H.U Instal-Tech
ul. Nasielska 55k
05-140 Borowa Góra
tel. : +48 22 619 18 56
e-mail: biuro@phuinstaltech.pl


3.Zakup w sklepie internetowym www.sklep.phuinstaltech.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem
 
Procedura składania i realizacji zamówień

Towary dostępne w Sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych
 
1. Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do „Koszyka” następnie poprzez przycisk "Zamówienie". Aby można było poprawnie przeprowadzić procedurę zamówienia, konieczne będzie założenie konta użytkownika, dzięki któremu można także obserwować status realizacji zamówienia.

2. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych firmy wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym będzie można potwierdzić złożone zamówienie.

3. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 13:00, w soboty, niedzielę oraz święta - będą realizowane następnego dnia roboczego. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w mailu przysłanym Klientowi przez Sklep.
 
4. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

5. Zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe ( nieistniejący e-mail, lub brak telefonu ) nie będą rozpatrywane.

6. Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości. (nieistniejące firmy, błędne dane itp.)

7. Ceny towarów znajdujących się w Sklepie internetowym www.phuinstaltech.pl/sklep/ są podane w złotych polskich i zawierają VAT (ceny brutto).

8. Sklep wystawia faktury VAT na zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę VAT należy poprawnie wypełnić dane firmy wraz z NIP. Faktura VAT wystawiana jest w dniu wysyłki towaru.

9. Sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość indywidualnego odbioru zakupionego towaru.
 
10. Sklep internetowy www.phuinstaltech.pl/sklep/ nie ponosi odpowiedzialności za terminowość dostaw przez firmy kurierskie lub Pocztę Polską.
 
III. Płatności
1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:
a) za pobraniem – wówczas zapłata następuje gotówką przy odbiorze towaru,
b) przelewem – wówczas Sklep rezerwuje towar w magazynie i wysyła go na adres wskazany przez Klienta po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym wskazanym w tym celu na stronie internetowej Sklepu bądź w emailu do Klienta,
 
2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.
 
3.Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.
 
Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej).
 
2. W przypadku płatności przelewem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu
 
3. Zawsze przed odebraniem przesyłki z Poczty Polskiej lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie jest w stanie nienaruszonym,. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane nie należy przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. W przypadku odbioru przesyłki w uszkodzonym opakowaniu reklamacje nie będą uznawane.
 
V. Gwarancja
1. Na wszystkie zakupione towary w sklepie internetowym Sklep udziela 12 miesięcznej gwarancji. Gwarancja nie obejmują części ulegającym naturalnemu zużyciu jak uszczelki, uszczelnienia, łożyska itp. Uszkodzenia mechaniczne nie podlegają gwarancji.
 
2. Samodzielne naprawy są zabronione i skutkują utratą gwarancji.
 
3. W przypadku konieczności naprawy urządzenia w serwisie producenta koszty demontażu i wysyłki ponosi Kupujący. Do naprawy będą przyjmowane wyłącznie czyste urządzenia.

4, Montaż urządzeń powinien być przeprowadzony tylko i wyłącznie przez wykwalifikowany personel.
 
VI. Reklamacje
 
1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru ( faktura VAT).
 
2. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności. Koszt wysyłki ponosi Klient
 
3. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin do ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii.
 
4. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.
 
VII. Prawo odstąpienia od umowy
 
1. Zgodnie z "Ustawą z dnia 02.03.2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny", Kupujący może zrezygnować z umowy.
 
2. Prawo do rezygnacji z umowy ma Klient w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. W tym czasie należy przesłać do Sklepu pisemne oświadczenie.
 
3.Jest to możliwe tylko w przypadku, jeżeli produkt nie został używany lub zniszczony. Towar musi być zwrócony w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu. Koszty przesyłki ponosi Klient.
 
4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.
 
5. W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę, pomniejszoną o koszty realizacji zamówienia. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota.
 
6. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych w ust 2 i 3 powyżej oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, towar nie podlega zwrotowi, a Sklep nie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty.
 
7.Towary w wykonaniu specjalnym (wg wskazań, zaleceń Klienta) nie podlegają zwrotowi.
 
8. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w art. 10 ust. 3 ustawy określonej w ust. 1 powyżej.
 
VIII. Ochrona prywatności
 
1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
 
2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo – promocyjnych.
 
3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia.
 
IX. Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 
2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta
 
3. Zabrania się kopiowania oraz wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu